Ledige lokaler

—Patentkontoret Kontorfellesskap og

Co-working space

Vi har ledige plasser i kontorfelelskap/co-working space i 5 etasje. Det er ledige kontorer med plass fra 1-2 personer til 2-4 personer og et stort co-working areal med 8 kontorplasser. I tillegg er det et stort kurs- og møterom og et mindre møterom til disposisjon for alle leietakere, felles kjøkken og pause areal samt toaletter med dusj mulighet.

—6. etasje

I 6. etasje har vi en unik mulighet til å leie en hel etasje. Vi er behjelpelig med å oppgradere lokalene til deres standard. 

Vi ønsker også leietagere med behov for deler av lokalene velkommen da etasjen kan deles opp og leies ut til flere leietagere. 

—3. etasje

I 3. etasje har vi ledige lokaler i god standard. 

Et lokale som egner seg godt for behandling /helse og et lokale med åpent landskap og tre cellekontorer. 

 

 

—Butikklokale 

På gateplan har vi ledige butikklokale. Det er et rålokale og kan innredes til å passe ditt konsept.

Det er store vinduer mot gaten med god mulighet for å tiltrekke seg kunder.  

 

 

Kontakt oss